Pogoji Poslovanja

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja Potapljaškega kluba Zaka Sub Bled (v nadaljevanju besedila: Splošni pogoji)
se nanašajo na sledeče potapljaške dejavnostjo (v nadaljevanju besedila: Dejavnost):

  • izobraževalni potapljaški tečaji (v nadaljevanju besedila: Tečaji) in
  • potapljaški izleti in potovanja (v nadaljevanju besedila: Izleti in Potovanja),

ki jih organizira Potapljaški klub Zaka Sub Bled (v nadaljevanju besedila: Organizator).

Tečaji veljajo za vse vrste udeležencev (v nadaljevanju besedila: Udeleženci), izleti in potovanja pa
samo za člane kluba PK Zaka Sub Bled (v nadaljevanju besedila: Člani).
Dejavnosti so informativne narave, Organizator ne daje nobenih jamstev ali garancije o rezultatih, z
izjemo organizacije Tečajev.

V primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi s temi Splošnimi pogoji in Dejavnostmi se lahko obrnete na
Organizatorjev kontakt:

e‐naslov: Divingbled@gmail.com (v nadaljevanju besedila: E‐naslov)
tel. št. : +386 40 422 407 (v nadaljevanju besedila: Telefon)

2. Osnovni pojmi

Organizator je Potapljaški klub Zaka Sub Bled, Kidričeva cesta 10c, 4260 Bled, davčna št. 95713069,
matična št. 4053397000, spletna stran: www.divingbled.com, katerega predstavnik izpolnjuje vse
pogoje za izvajanje zgoraj naštetih dejavnosti.

Udeleženec je fizična ali pravna oseba, ki se udeleži Tečaja.

Član je fizična oseba, ki se včlani v Potapljaški klub Zaka Sub Bled (izpolni fizični ali spletni obrazec na
spletni strani Organizatorja) in plačuje letno članarino. Članstvo se preneha z neplačilom članarine.
Član se lahko udeležuje vseh Dejavnosti Organizatorja.

Dejavnost je vsaka od zgoraj navedenih aktivnosti Organizatorja.

SSI – mednarodna potapljaška šola Scuba School International, po programu katere Organizator izvaja
Tečaje in katera izdaja licence po uspešno opravljenih Tečajih.

3. Organizacija dejavnosti

Na vse Dejavnosti se lahko prijavijo polnoletne osebe in mladoletne osebe v spremstvu staršev ali
skrbnikov.

Prijava na vse Dejavnosti se izvede preko e‐naslova.

Organizator si pridružuje pravico do odpovedi Dejavnosti brez obrazložitve, to velja tudi v primeru, da
je Udeleženec / Član že nakazal denar. V tem primeru Organizator denar vrne.

3.1 Tečaji

Tečaji potekajo po programu SSI, katera izdaja veljavne mednarodne licence, ob izpolnitvi vseh
predpisanih standardov šole, po kateri se program izvaja. Organizator se obvezuje, da bo upošteval in
sledil vsem standardom, ki jih narekuje SSI.

Udeleženci zaradi evidence Organizatorja, prostovoljno posredujejo svoje osebne podatke. Osebni
podatki iz elektronskega naslova in osebni podatki za osebni karton so za interno uporabo
Organizatorja.

V elektronsko bazo SSI se posreduje:

  • ime in priimek,
  • rojstni podatki,
  • naslov,
  • elektronska pošta,
  • telefonska številka.

Podatki so namenjeni izdelavi mednarodne potapljaške izkaznice v fizični in elektronski obliki.

Prijava na Tečaje se izvede lahko tudi preko sms sporočila Organizatorju.

Plačilo Tečaja se izvede na podlagi elektronskega obvestila z navedbo plačilnih pogojev, ki ga
Organizator pošlje vsem prijavljenim Udeležencem.

Udeleženec lahko odstopi od Tečaja 14 dni pred terminom začetka Tečaja, oz. preden prejme SSI on‐
line gradivo. V primeru kasnejše odpovedi Organizator Udeležencu zaračuna plačilo Tečaja v celoti.

3.2 Izleti in potovanja

Na Izlete In Potovanja se lahko prijavijo samo Člani.

Prijava na Izlete In Potovanja se izvede preko E‐naslova.

Plačilo (delno in v celoti) se izvede na podlagi elektronskega obvestila z navedbo plačilnih pogojev, ki
ga Organizator pošlje vsem prijavljenim Članom.

Odpoved Izleta In Potovanja Organizator upošteva vse do datuma plačila (delnega ali v celoti).

Odpoved se lahko izvede ustno, pisno na Organizatorjev Telefon z sms sporočilom ali E‐naslov.

V primeru kasnejše odpovedi Organizator Članu zaračuna plačilo v celoti.

4. Zaključek

Splošni pogoji predstavljajo pogodbo med Organizatorjem in Udeležencem / Članom.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani Organizatorja, ravno tako vsaka sprememba, ki jo
Organizator naredi.

Scroll to Top

Diving Trips, Specials, News...

Don’t missout on our amazing diving trips, specials, news, and other opportunities from us. It’s completly FREE!

As soon as we have something new for you, we’ll let you know.

We promise to take good care of your email. We’ll never spam you.

Potapljaški izleti, akcije, novice...

Ne zamudite naših neverjetnih potapljaških izletov, posebnih ponudb, novicin drugih priložnosti. Popolnoma BREZPLAČNO!

Takoj, ko bomo dobili nekaj novega za vas, vas bomo obvestili.

Obljubimo, da bomo dobro poskrbeli za vaš e-poštni naslov. Nikoli vam ne bomo pošiljali neželene pošte.